ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

กิจกรรมคณะ

slide1

Display # 
Title Author Hits
ม.อ.ตรัง จัดพิธีทำบุญ-ตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่ ก่อนเปิดภาคเรียน Written by Wannakorn 42
2 นักศึกษา ม.อ. ตรัง เข้ารับทุนการศึกษาจากสมาคมประกันชีวิตไทย ทุนละ 10,000 บาท Written by Wannakorn 42
คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 Written by Wannakorn 45
คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง จัดเสวนา เชิญศิษย์เก่าสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและการทำงาน ให้รุ่นน้องปี 1 Written by Wannakorn 50
สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง จัดอบรม “ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว” ให้นักเรียน โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จ.ตรัง Written by Wannakorn 48
สาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง เข้าค่ายเรียนรู้ภาษาอังกฤษและการจัดการธุรกิจ ณ UUM ประเทศมาเลเซีย Written by Wannakorn 57
คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง รับการประเมินคุณภาพภายในด้วยเกณฑ์ EdPEx Written by Wannakorn 60
นิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง Written by Wannakorn 54
คณะพาณิชย์ จัดอบรม การใช้เครื่องมือสื่อการสอนสำหรับนวัตกรรมการสอนทางสังคมศาสตร์ Written by Wannakorn 62
ม.อ.ตรัง สอบสัมภาษณ์นักเรียน TCAS รอบที่ 4 Written by Wannakorn 206