ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

กิจกรรมคณะ

slide1

Display # 
Title Author Hits
ม.อ.ตรัง ต้อนรับ คณะผู้บริหารจากHEZE University สาธารณรัฐประชาชนจีน หารือความร่วมมือทางวิชาการ Written by Wannakorn 78
คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง หารือโอกาสความร่วมมือ กับ School of International Education, Shanghai University Written by Wannakorn 55
คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง จับมือ ม.เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ Written by Wannakorn 75
ม.อ.ตรัง ลงพื้นที่บริการวิชาการ ให้ความรู้ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ แก่กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง จ.นครศรีธรรมราช Written by Wannakorn 63
สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรังจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และสินค้าเกษตร จังหวัดตรัง” ครั้งที่ 3 Written by Wannakorn 112
สาขาวิชาการประกันภัยฯ คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ดูงาน บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Written by Wannakorn 79
สาขาวิชาการประกันภัยฯ คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ดูงาน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) Written by Wannakorn 82
สาขาวิชาการประกันภัยฯ คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ดูงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย Written by Wannakorn 78
สำนักวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมIntergrated Research วิทยาเขตตรัง Written by Wannakorn 333
ม.อ. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 5/2562 Written by Wannakorn 191