ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

กิจกรรมคณะ

slide1

Display # 
Title Author Hits
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดโครงการ สัมมนาครูแนะแนว 14 จังหวัดภาคใต้ Written by Wannakorn 102
คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.สงขลานครินทร์ ตรัง รับการประเมินคุณภาพภายในด้วยเกณฑ์ EdPEx Written by Wannakorn 191
ม.สงขลานครินทร์ ตรัง ต้อนรับคณะครู – นักเรียน โรงเรียนกิตติวิทย์ บ้านพรุ Written by Wannakorn 84
ม.สงขลานครินทร์ ตรัง ประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาเขต ครั้งที่ 22 (3/2561) Written by Wannakorn 81
คณะพาณิชย์ฯ รับการประเมินภายใน หลักสูตร รป.บ. การจัดการรัฐกิจ Written by Wannakorn 106
คณะพาณิชย์ฯ รับการประเมินภายใน หลักสูตร บธ.บ. การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ Written by Wannakorn 104
สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการเพิ่มประสิทธิผลการเรียนและวางแผนการศึกษา นักศึกษา ปี 2 Written by Wannakorn 182
สาขาวิชาการบัญชี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 แนะนำการเรียนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต Written by Wannakorn 123
คณะพาณิชย์ฯ รับการประเมินภายใน หลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว Written by Wannakorn 128
คณะพาณิชย์ฯ รับการประเมินภายใน หลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด Written by Wannakorn 92