ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ม.อ.ตรัง เชิญ ‘คุณไอติม – พริษฐ์ วัชรสินธุ’ บรรยายพิเศษ เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562

006

          วันนี้ (22 กรกฎาคม 2562) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย รักษาการคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร.สิปปกานต์ กลัดสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วัฒนธรรม และองค์กรสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับคุณพริษฐ์ วัชรสินธุ หรือคุณไอติม ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ ในโครงการเตรียมความพร้อม สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 หัวข้อ “การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย” โดยมีนักศึกษาจากชั้นปีที่ 1 จากคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมรับฟังการบรรยาย.

007
001
002
003
004
005