คณะพาณิชย์ฯ จับมือ คณะรัฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการ

Category: กิจกรรมนักศึกษา
Published: Monday, 07 May 2018 03:38
Written by Super User
Hits: 152

001

          เมื่อวันที่29 มิถุนายน 2561 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชิดชนก ราฮิมมูลา คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พร้อมคณะ ที่มาร่วมพูดคุยและลงนามในบันทึกความร่วมมือทางด้านวิชาการ ระหว่างคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา เผยว่า บันทึกความร่วมมือระหว่างคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  เน้นการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษา จะมีบทบาทในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ ด้านการศึกษาวิจัยและบริการวิชาการ ระหว่างสองคณะ จะมีบทบาทในการร่วมมือกันศึกษาวิจัยและบริการวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้ และเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ด้านกิจกรรมของนักศึกษา ทั้งสองคณะ จะมีบทบาทในการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาระว่างมหาวิทยาลัยในการร่วมสร้างสันติสุขชายแดนใต้

          ในการนี้ ทั้งสองคณะได้มีการตกลงในการร่วมมือกัน ในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ ร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในสาขาวิชาที่มีความพร้อมร่วมกันทั้งสองฝ่าย มีความร่วมมือด้านกิจกรรมนักศึกษาเพื่อสร้างการเรียนรู้ และการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และความร่วมมือด้านวิจัยและบริการวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้ เพื่อสร้างองค์ความรู้และเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยความร่วมมือดังกล่าว จะมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่ ปี พ.ศ.2561-2566 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป.

002
003
004