ม.สงขลานครินทร์ ตรัง จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ประจำปี 2561

Category: กิจกรรมนักศึกษา
Published: Wednesday, 05 September 2018 12:05
Written by Wannakorn
Hits: 165
004

วันนี้ (5 กันยายน 2561) เวลา 17.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทน์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานเปิดโครงการ ASEAN WEEK หรือ สัปดาห์อาเซียน ประจำปี 2561 จัดโดย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับสาขาวิชาภาษา คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยมีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

            อาจารย์ปิยนุช รัตนานุกูล ประธานจัดโครงการ ASEAN WEEK 2018 หรือสัปดาห์อาเซียนเผยว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้สร้างสรรค์การนำเสนองานเกี่ยวกับอาเซียน ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการแสดง หรือกิจกรรมทางวิชาการ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้บูรณาการความคิดร่วมกัน ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ เกิดเป็นการประกวดการนำเสนอผลงานอาเซียนของแต่ละคณะ โดยหัวข้อเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในประชาคมอาเซียน รวมไปถึงนิทรรศการอาหาร ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมและบทบาทของแต่ละประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วย

นอกจากนั้น ภายในงานยังมีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนในด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ASEAN Art & Culture ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยากร กิจกรรมการประกวดโครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อคัดเลือกผลงานของนักศึกษา นำไปต่อยอดในการประกวดโครงการ Youth Innovation Competition on Lancang-Mekong Region’s Governance and Development หรือ YICMG 2019 ที่จะจัดขึ้น ณ นครพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชาและอีกหลากหลายกิจกรรม โดยงานจะมีขึ้น ตั้งแต่วันที่ 5 – 9 กันยายน 2561 ณ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง.

003
001
002
007
008
ติดตามภาพถ่ายเพิ่มเติมได้ที่ เพจเฟซบุ๊ค PR PSU TRANG