ม.อ.ตรัง ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี 2562

Category: กิจกรรมนักศึกษา
Published: Thursday, 17 January 2019 08:52
Written by Wannakorn
Hits: 84
004

           วันนี้ (17 มกราคม 2562) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง อาจารย์จิรวัฒน์ สินไชย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยตัวแทนจารย์ บุคลากร แลนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระกษัตริยาธิราช ผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ โดยมี นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี

001
002
003
005